Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

ZASADY ZWROTU TOWARU W SKLEPIE INTERNETOWYM LAJT24

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Gdynia, ul. Gniewska 21, Box 66, 81-047 Gdynia.

Konsument zwróci sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwracany towar powinien zawierać:

 1. Oryginalne, nieuszkodzone opakowanie

 2. Kompletną zawartość zgodną ze stanem w chwili nabycia

 3. Nieuszkodzony produkt oraz akcesoria, bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania

 4. Paragon lub ksero faktury zakupu

 5. Dołączone pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, do pobrania poniżej:

Pobierz druk oświadczenia: 

ZASADY REKLAMACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM LAJT24 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 • Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta:
  1. osobiście pod adresem: LAJT S.C. A. POBŁOCKA M. POBŁOCKI z siedzibą w Gdyni, ul. Gniewska 21, Box 66, 81-047 Gdynia.

  2. pisemnie na w/w adres.

  3. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@lajt24.pl

  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności;

  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 • Wszystkie części powinny zostać montowane w zakładach zajmujących się daną dziedziną motoryzacji, przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia lub przez firmę Lajt24, a ewentualne reklamację nie zostaną uwzględnione w przypadku uszkodzeń powstałych przy montażu lub wynikających z nieprawidłowego jego przeprowadzenia.

Reklamowanie wycieraczek:

Na wycieraczki samochodowe do szyb firma udziela tylko i wyłącznie gwarancji na wady fizyczne powstałe przy produkcji, lub które są jej następstwem wykryte w okresie 30 dni od daty zakupu towaru.
Wycieraczki do szyb są elementem eksploatacyjnym i zużywalnym auta, narażonym na uszkodzenia w czasie ich użytkowania przez co nie podlegają standardowej gwarancji konsumenckiej.

Reklamowany towar powinien zawierać:

 1. Oryginalne opakowanie (nawet jeżeli jest uszkodzone)

 2. Kompletną zawartość zgodną ze stanem w chwili nabycia

 3. Paragon lub ksero faktury zakupu

 4. Dołączone pismo reklamacyjne, do pobrania poniżej

Pobierz pismo reklamacyjne: