Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

ZASADY ZWROTU TOWARU W SKLEPIE INTERNETOWYM LAJT24

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 • Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Gdynia, ul. Gniewska 21 box 66, 81-047 Gdynia.
 • Konsument zwróci sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwracany towar powinien zawierać:

 • Oryginalne, nieuszkodzone opakowanie
 • Kompletną zawartość zgodną ze stanem w chwili nabycia
 • Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania
 • Paragon lub ksero faktury zakupu
 • Dołączone pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, do pobrania poniżej:
 • Druk oświadczenia: image

ZASADY REKLAMACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM LAJT24 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 • Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta:
  • osobiście pod adresem: LAJT S.C. A. POBŁOCKA M. POBŁOCKI z siedzibą w Gdyni, ul. Gniewska 21 box 66, 81-047 Gdynia.
  • pisemnie na w/w adres.
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@lajt24.pl
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Wszystkie części powinny zostać montowane w zakładach zajmujących się daną dziedziną motoryzacji, przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia lub przez Firmę MTuning, a ewentualne reklamację nie zostaną uwzględnione w przypadku uszkodzeń powstałych przy montażu lub wynikających z nieprawidłowego jego przeprowadzenia.

Reklamowany towar powinien zawierać:

 • Oryginalne opakowanie (nawet jeżeli jest uszkodzone)
 • Kompletną zawartość zgodną ze stanem w chwili nabycia
 • Paragon lub ksero faktury zakupu
 • Dołączone pismo reklamacyjne, do pobrania poniżej:
 • Pismo reklamacyjne: image